Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hành trình 1/4 thế kỷ đáng tự hào của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top