Hạnh phúc trong lao động

Vợ chồng anh Trần Ngọc và chị Bé Tư tại Hội thi thợ giỏi Tập đoàn Dệt may Việt Nam lần V-2015. Ảnh: NVCC
Vợ chồng anh Trần Ngọc và chị Bé Tư tại Hội thi thợ giỏi Tập đoàn Dệt may Việt Nam lần V-2015. Ảnh: NVCC
Vợ chồng anh Trần Ngọc và chị Bé Tư tại Hội thi thợ giỏi Tập đoàn Dệt may Việt Nam lần V-2015. Ảnh: NVCC
Lên top