Hạnh phúc khi đi hỗ trợ công nhân

Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao hỗ trợ thực phẩm tới công nhân ở trọ. Ảnh: B.H
Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao hỗ trợ thực phẩm tới công nhân ở trọ. Ảnh: B.H
Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao hỗ trợ thực phẩm tới công nhân ở trọ. Ảnh: B.H
Lên top