Hạnh phúc của đoàn viên, người lao động cũng là hạnh phúc của mình

Anh Cao Văn Tiến Trang (ngoài cùng bên phải) trong lần đến thăm, tặng quà cho công nhân là hộ nghèo của Công ty. Ảnh: PV
Anh Cao Văn Tiến Trang (ngoài cùng bên phải) trong lần đến thăm, tặng quà cho công nhân là hộ nghèo của Công ty. Ảnh: PV
Anh Cao Văn Tiến Trang (ngoài cùng bên phải) trong lần đến thăm, tặng quà cho công nhân là hộ nghèo của Công ty. Ảnh: PV
Lên top