Hàng triệu lao động được hỗ trợ trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Ảnh minh họa: Thanh Chung.
Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Ảnh minh họa: Thanh Chung.
Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Ảnh minh họa: Thanh Chung.
Lên top