Hàng trăm triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã quyên góp được 260 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19. Ảnh: ĐL.
Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã quyên góp được 260 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19. Ảnh: ĐL.
Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã quyên góp được 260 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19. Ảnh: ĐL.
Lên top