Hàng trăm triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Lên top