Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm tỉ đồng xây nhà văn hóa công nhân