Hàng trăm thợ mỏ có nhà ở Hải Dương tạm nghỉ việc

Khách từ thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Ninh khai báo y tế sáng 19.8 tại trạm kiểm soát ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách từ thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Ninh khai báo y tế sáng 19.8 tại trạm kiểm soát ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách từ thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Ninh khai báo y tế sáng 19.8 tại trạm kiểm soát ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top