Hàng trăm quyển vở, bộ sách giáo khoa hỗ trợ "Cùng em đến trường"

Tiếp nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Huế. Ảnh: CĐ.
Tiếp nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Huế. Ảnh: CĐ.
Tiếp nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Huế. Ảnh: CĐ.
Lên top