Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc

Đại diện tập thể nguyên là công nhân, người lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina tại Thái Bình chưa được chi trả trợ cấp thôi việc (hình chụp thời điểm giữa tháng 4.2021). Ảnh: NVCC
Đại diện tập thể nguyên là công nhân, người lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina tại Thái Bình chưa được chi trả trợ cấp thôi việc (hình chụp thời điểm giữa tháng 4.2021). Ảnh: NVCC
Đại diện tập thể nguyên là công nhân, người lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina tại Thái Bình chưa được chi trả trợ cấp thôi việc (hình chụp thời điểm giữa tháng 4.2021). Ảnh: NVCC
Lên top