Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng

Công nhân khó khăn do bị mất việc làm, bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động đến mua sắm tại “Phiên chợ 0 đồng” do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân khó khăn do bị mất việc làm, bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động đến mua sắm tại “Phiên chợ 0 đồng” do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân khó khăn do bị mất việc làm, bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động đến mua sắm tại “Phiên chợ 0 đồng” do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Lên top