Hàng trăm ngàn lao động bị ảnh hưởng vì doanh nghiệp nợ đọng BHXH