LĐLĐ HUYỆN PHÚ VANG:

Hàng trăm đoàn viên, người lao động hiến máu cứu người

Gần 200 đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Phú Vang tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Đình Phô.
Gần 200 đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Phú Vang tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Đình Phô.
Gần 200 đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Phú Vang tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Đình Phô.
Lên top