Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Xử lý thế nào?

PV Lao Động trao đổi cùng một số công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm kéo dài.
PV Lao Động trao đổi cùng một số công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm kéo dài.
PV Lao Động trao đổi cùng một số công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm kéo dài.
Lên top