Hàng trăm công nhân mất việc, không một xu dính túi