Hàng trăm công nhân Cty TNHH S&H Vina Thạch Thành ngừng việc tập thể: Nhiều điều vô lý

Hàng trăm công nhân đình công và đưa ra 14 yêu cầu đối với công ty.
Hàng trăm công nhân đình công và đưa ra 14 yêu cầu đối với công ty.
Hàng trăm công nhân đình công và đưa ra 14 yêu cầu đối với công ty.
Lên top