Hàng nghìn lao động Hàn Quốc, Trung Quốc có nhu cầu ưu tiên nhập cảnh

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh: GT
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh: GT
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh: GT
Lên top