Hàng nghìn điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc với mức lương "khủng"

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Anh Thư
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Anh Thư
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Anh Thư
Lên top