Hàng nghìn cuốn vở hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường"

LĐLĐ TP. Huế tiếp nhận hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường". Ảnh: LĐ
LĐLĐ TP. Huế tiếp nhận hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường". Ảnh: LĐ
LĐLĐ TP. Huế tiếp nhận hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường". Ảnh: LĐ
Lên top