Hàng nghìn công nhân thuỷ lợi đã được nhận lương

Ngày 6.8, Công nhân Đội thuỷ nông số 4, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy được nhận 2 tháng tiền lương. Ảnh: CNCC
Ngày 6.8, Công nhân Đội thuỷ nông số 4, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy được nhận 2 tháng tiền lương. Ảnh: CNCC
Ngày 6.8, Công nhân Đội thuỷ nông số 4, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy được nhận 2 tháng tiền lương. Ảnh: CNCC
Lên top