Hàng nghìn công nhân tạm nghỉ việc do thiếu nguồn nguyên liệu

Lên top