Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

SAU VỤ CHÁY NHÀ MÁY SẢN XUẤT XE BUÝT TRƯỜNG HẢI (QUẢNG NAM):

Hàng nghìn công nhân góp sức tái hoạt động nhà máy