Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam ngừng việc tập thể trong 4 ngày

Các công nhân cho rằng nhiều chính sách công ty áp dụng chưa hợp lý.
Các công nhân cho rằng nhiều chính sách công ty áp dụng chưa hợp lý.
Các công nhân cho rằng nhiều chính sách công ty áp dụng chưa hợp lý.
Lên top