Hàng nghìn công nhân chen chúc nhau vào nhà máy: Không thể chấp nhận!

Hàng nghìn công nhân ở Nhà máy Hòa Phát-Dung Quất chen chúc nhau vào nhà máy. Ảnh: T.C
Hàng nghìn công nhân ở Nhà máy Hòa Phát-Dung Quất chen chúc nhau vào nhà máy. Ảnh: T.C
Hàng nghìn công nhân ở Nhà máy Hòa Phát-Dung Quất chen chúc nhau vào nhà máy. Ảnh: T.C
Lên top