Hàng ngàn xuất quà đến tận tay người lao động

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận (trái) - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - tại điểm phát quà cho công nhân lao động.
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận (trái) - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - tại điểm phát quà cho công nhân lao động.
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận (trái) - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - tại điểm phát quà cho công nhân lao động.
Lên top