Hàng ngàn công nhân ở Đồng Nai được nghe ca sĩ từ Hàn Quốc biểu diễn

Và giao lưu, hát chung với người lao động
Và giao lưu, hát chung với người lao động
Và giao lưu, hát chung với người lao động
Lên top