Hàng ngàn con em công nhân háo hức ngày khai giảng tại các trường mẫu giáo triệu đô

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Cty Taekwang Vina cho biết, trường mầm non của Cty có diện tích 7.500 m2, gồm 18 phòng học cùng các phòng chức năng với kinh phí đầu tư 3 triệu USD. Năm học này trường quản lý gần 400 trẻ là con công nhân của Cty. Công nhân có con học tại trường sẽ được Cty hỗ trợ học phí 1 triệu đồng/trẻ/tháng, phụ huynh chỉ phải đóng 800 ngàn đồng tiền ăn/trẻ/tháng.
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Cty Taekwang Vina cho biết, trường mầm non của Cty có diện tích 7.500 m2, gồm 18 phòng học cùng các phòng chức năng với kinh phí đầu tư 3 triệu USD. Năm học này trường quản lý gần 400 trẻ là con công nhân của Cty. Công nhân có con học tại trường sẽ được Cty hỗ trợ học phí 1 triệu đồng/trẻ/tháng, phụ huynh chỉ phải đóng 800 ngàn đồng tiền ăn/trẻ/tháng.
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Cty Taekwang Vina cho biết, trường mầm non của Cty có diện tích 7.500 m2, gồm 18 phòng học cùng các phòng chức năng với kinh phí đầu tư 3 triệu USD. Năm học này trường quản lý gần 400 trẻ là con công nhân của Cty. Công nhân có con học tại trường sẽ được Cty hỗ trợ học phí 1 triệu đồng/trẻ/tháng, phụ huynh chỉ phải đóng 800 ngàn đồng tiền ăn/trẻ/tháng.
Lên top