Hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu dự toán được giao

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Bùi Huyền Mai (thứ 5 từ trái sang) trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 9c. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Bùi Huyền Mai (thứ 5 từ trái sang) trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 9c. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Bùi Huyền Mai (thứ 5 từ trái sang) trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 9c. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top