CÀ MAU:

Hàng loạt Cty thủy sản nợ bảo hiểm khó đòi

Cty thực phẩm Đại Dương nợ gần 7 tỉ đồng tiền bảo hiểm các loại theo diện khó đòi. Ảnh: P.V
Cty thực phẩm Đại Dương nợ gần 7 tỉ đồng tiền bảo hiểm các loại theo diện khó đòi. Ảnh: P.V