LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Hăng hái tham gia hiến máu trong thời điểm khan hiếm máu do COVID-19

Người lao động tham gia hiến máu tại LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động tham gia hiến máu tại LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động tham gia hiến máu tại LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top