Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động nghèo

Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 6 bên trái qua) tặng bằng khen ch các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân, giai đoạn 2013-2017.  Ảnh Thái Bình
Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 6 bên trái qua) tặng bằng khen ch các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân, giai đoạn 2013-2017. Ảnh Thái Bình
Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 6 bên trái qua) tặng bằng khen ch các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân, giai đoạn 2013-2017. Ảnh Thái Bình
Lên top