LĐLĐ thị xã Hương Trà:

Hàng chục tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Dịp này, 19 tập thể, 19 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: LĐLĐ cung cấp.
Dịp này, 19 tập thể, 19 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: LĐLĐ cung cấp.
Dịp này, 19 tập thể, 19 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: LĐLĐ cung cấp.
Lên top