LĐLĐ TP.Huế:

Hàng chục tác phẩm tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Sau 4 tháng phát động, đã có 61 tác phẩm tham gia cuộc thi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: M. Nguyên.
Sau 4 tháng phát động, đã có 61 tác phẩm tham gia cuộc thi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: M. Nguyên.
Sau 4 tháng phát động, đã có 61 tác phẩm tham gia cuộc thi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: M. Nguyên.
Lên top