LĐLĐ THỪA THIÊN HUẾ:

Hàng chục suất quà động viên những người nơi tuyến đầu chống dịch

85 suất quà được LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao tặng cho những người nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ.
85 suất quà được LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao tặng cho những người nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ.
85 suất quà được LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao tặng cho những người nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top