Hàng chục nữ quân nhân góp sức phòng, chống dịch COVID-19

Hội viên hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các lực lượng bảo đảm bữa ăn cho các công dân cách ly y tế tập trung tại T3. Ảnh: T. Tình.
Hội viên hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các lực lượng bảo đảm bữa ăn cho các công dân cách ly y tế tập trung tại T3. Ảnh: T. Tình.
Hội viên hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các lực lượng bảo đảm bữa ăn cho các công dân cách ly y tế tập trung tại T3. Ảnh: T. Tình.
Lên top