Hàng chục nghìn LĐ bị ngừng việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ!

Nhiều người lao động bị ngừng việc ở Bình Dương khó nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng do nhiều điều kiện ràng buộc. Ảnh minh họa: Dương Bình
Nhiều người lao động bị ngừng việc ở Bình Dương khó nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng do nhiều điều kiện ràng buộc. Ảnh minh họa: Dương Bình
Nhiều người lao động bị ngừng việc ở Bình Dương khó nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng do nhiều điều kiện ràng buộc. Ảnh minh họa: Dương Bình
Lên top