Hàng chục nghìn câu hỏi thắc mắc về gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Nhân viên trực tổng đài giải đáp các thắc mắc về gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Tống Giáp.
Nhân viên trực tổng đài giải đáp các thắc mắc về gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Tống Giáp.
Nhân viên trực tổng đài giải đáp các thắc mắc về gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Tống Giáp.
Lên top