Hàng chục ngàn lao động ở miền Trung đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty TNHH Đồ bơi Thống Nhất ( Khu Công nghiệp Suối Dầu) chia sẻ khó khăn khi công việc bị cắt giảm sau dịch. Ảnh: Phương Linh
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty TNHH Đồ bơi Thống Nhất ( Khu Công nghiệp Suối Dầu) chia sẻ khó khăn khi công việc bị cắt giảm sau dịch. Ảnh: Phương Linh
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty TNHH Đồ bơi Thống Nhất ( Khu Công nghiệp Suối Dầu) chia sẻ khó khăn khi công việc bị cắt giảm sau dịch. Ảnh: Phương Linh
Lên top