Hàng chục ngàn lao động Đà Nẵng nhận tiền từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: TC
Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: TC
Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: TC
Lên top