Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân

Lên top