Hạn chế tới mức thấp nhất việc cắt giảm lao động

Tổ an toàn COVID-19 Công ty TNHH Hải Phương (Phúc Thọ - Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Ánh
Tổ an toàn COVID-19 Công ty TNHH Hải Phương (Phúc Thọ - Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Ánh
Tổ an toàn COVID-19 Công ty TNHH Hải Phương (Phúc Thọ - Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top