Hạn chế tiếp xúc chuyên gia và công nhân để phòng lây nhiễm Virus Corona

100% Công nhân Công ty Việt Hưng được yêu cầu mang khẩu trang khi làm việc để đề phòng lây nhiểm Virus Corona. Ảnh Nam Dương
100% Công nhân Công ty Việt Hưng được yêu cầu mang khẩu trang khi làm việc để đề phòng lây nhiểm Virus Corona. Ảnh Nam Dương
100% Công nhân Công ty Việt Hưng được yêu cầu mang khẩu trang khi làm việc để đề phòng lây nhiểm Virus Corona. Ảnh Nam Dương
Lên top