Bài cuối: Ông Nguyễn Ngọc Trung - Phó ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN:

Hạn chế thao túng hoạt động CĐ của người sử dụng LĐ