Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hạn chế sự can thiệp của Nhà nước vào tiền lương ở doanh nghiệp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.