Hạn chế phòng làm việc kín cũng là cách chống quấy rối tình dục

Phòng làm việc được ngăn cách bởi các tấm kính, mở, hạn chế góc khuất cũng là góp phần hạn chế tình trạng quấy rối tình dục nơi làm việc.
Phòng làm việc được ngăn cách bởi các tấm kính, mở, hạn chế góc khuất cũng là góp phần hạn chế tình trạng quấy rối tình dục nơi làm việc.
Phòng làm việc được ngăn cách bởi các tấm kính, mở, hạn chế góc khuất cũng là góp phần hạn chế tình trạng quấy rối tình dục nơi làm việc.
Lên top