Hạn chế lợi dụng chính sách để chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38

Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top