Hạn chế giao thông vì COVID-19, công nhân thêm vất vả

Long An hạn chế hoạt động các bến khách ngang sông để phòng dịch. Ảnh: V.Đ
Long An hạn chế hoạt động các bến khách ngang sông để phòng dịch. Ảnh: V.Đ
Long An hạn chế hoạt động các bến khách ngang sông để phòng dịch. Ảnh: V.Đ
Lên top