Hải Phòng xét nghiệm sàng lọc cho hơn 31.000 công nhân

Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường kiểm tra công tác xét nghiệm tại Công ty TNHH Hợp Thịnh, KCN Nomura Hải Phòng. Ảnh HH
Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường kiểm tra công tác xét nghiệm tại Công ty TNHH Hợp Thịnh, KCN Nomura Hải Phòng. Ảnh HH
Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường kiểm tra công tác xét nghiệm tại Công ty TNHH Hợp Thịnh, KCN Nomura Hải Phòng. Ảnh HH
Lên top