Hải Phòng: Xét nghiệm mở rộng, gần 6.000 CNLĐ âm tính SARS-CoV-2

Hải Phòng xét nghiệm mở rộng công nhân khu công nghiệp cho kết quả gần 6.000 mẫu âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh họa MD
Hải Phòng xét nghiệm mở rộng công nhân khu công nghiệp cho kết quả gần 6.000 mẫu âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh họa MD
Hải Phòng xét nghiệm mở rộng công nhân khu công nghiệp cho kết quả gần 6.000 mẫu âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh họa MD
Lên top